Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ
-Tham gia vào việc lựa chọn kênh tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững Công ty -Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự. -Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của lãnh đạo công ty.
NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE EXCUTIVE) 2023
Tìm kiếm, xây dựng, tạo lập các mối quan hệ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, thiết bị do Công ty phân phối. Nắm vững các quy trình, chính sách bán hàng, marketing, bảo hành, bảo trì hiện hành của công ty để tư vấn, đàm phán với khách hàng một cách rõ ràng, chính xác. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng; đề ra các kế hoạch bán hàng, đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng trong khu vực được giao. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn và giới thiệu dòng thiết bị thích hợp theo mức đầu tư, nhu cầu cho khách hàng.
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - 2023
Trưởng phòng kinh doanh có trách nhiệm phát triển và thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh theo thị trường được giao. Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
Nhân viên kỹ thuật
Thiết bị Laser Y tế và Laser thẩm mỹ
0908.264.667