HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thu phí tại địa chỉ của khách hàng.

2. Thanh toán trực tiếp tại trụ sở Công ty:

Công ty TNHH VIN SON

R1 – 10 – 02 Tòa nhà EverRich, 968 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

3. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng: