Aesthetic Equipment

Gentle Pro Series
Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.
Treatment Indications :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Large Pores
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
Gentle Pro Series
Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.
Treatment Indications :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Large Pores
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
CO2RE
Fractional CO2 Laser for Aesthetic, Surgical & Vaginal Rejuvanation. 
Treatment Indications :
- Scar, Acne Scars Treatment
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
About Candela
Genius
Manufacturer: Lutronic
Treatment Indications :
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Excessive Underarm Sweat
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
About Lutronic
Clarity II
Wavelengths: 755 nm & 1064 nm
Manufacturer: LUTRONIC
Certification: FDA – Hoa Kỳ
Treatment Indications :
- Pigmented Lesion
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Lutronic
VBeam Prima
Treatment Indications :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Skin Rejuvenation
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela

Partners

0908.264.667