Gentle Max Pro

Giới thiệu

Lợi thế của Pro: Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.

GentleMax Pro ® là một hệ thống hợp nhất duy nhất cung cấp một loạt các ứng dụng điều trị - triệt lông trên tất cả mọi loại da, cũng như các tổn thương sắc tố và mạch máu.Đây là một nền tảng laser bước sóng kép kết hợp laser Alexandrite 755 nm với laser Nd: YAG 1064 nm cho khả năng điều trịnhanh chóng, hiệu quả, dễ dàng sử dụng, hiệu suất vượt trội, an toàn và đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân.

gentle-treatment-photo_header_3

Hệ thống cung cấp kích thước điểm lớn 20/22/24 mm làm cho GentleMax Pro là laser bước sóng kép triệt lông nhanh nhất trên thị trường.

Hai cấu hình sản phẩm "Có thể Nâng cấp" trong Gentle Pro Series.

Mỗi hệ thống Nâng cấp là dẫn xuất trực tiếp của hệ thống GentleMax Pro và cung cấp đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của GentleMax Pro cho một bước sóng duy nhất:

Hệ thống laser xung dài Alexandrite GentleLase Pro-U® có thể được nâng cấp bao gồm các tính năng của 1064nm và xung dài Nd: YAG GentleYAG Pro-U® có thể được nâng cấp để bao gồm các tính năng của 755nm.

Video

Comment

About Candela

About Candela
About Candela
About Candela
About Candela
About Candela
About Candela
About Candela
About Candela