Zimmer Medizin Systeme

Cryo -6
Indications :
- Làm mát da bằng nhiệt lạnh Cryo
About Zimmer Medizin Systeme
Z-LIPO
Indications :
- Circumferential Reduction
- Body Contouring
About Zimmer Medizin Systeme
Z-Field Dual
Indications :
- Circumferential Reduction
- Body Contouring
- Tăng cơ, tạo vóc dáng
About Zimmer Medizin Systeme
Cryo -6
Indications :
- Làm mát da bằng nhiệt lạnh Cryo
About Zimmer Medizin Systeme