Aesthetic Equipment

PicoWay
PicoWay - The Clear Solution for Pigmented Lesions & Tattoos
Wavelengths: 1064 nm & 532 nm
Pulse Width: 450 ps & 375 ps
Manufacturer: Syneron – Candela
Certification: FDA – US and CE – European
Treatment Indications :
- Scar, Acne Scars Treatment
- Melasma
- Skin Rejuvenation
- Tattoo Removal
- Điều trị bớt sắc tố: bớt ota, bớt hori, bớt cafe
About Candela
PicoWay - The Clear Solution for Pigmented Lesions & Tattoos
Gentle Yag Pro
Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.
Treatment Indications :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Large Pores
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
PicoWay
PicoWay - The Clear Solution for Pigmented Lesions & Tattoos
Wavelengths: 1064 nm & 532 nm
Pulse Width: 450 ps & 375 ps
Manufacturer: Syneron – Candela
Certification: FDA – US and CE – European
Treatment Indications :
- Scar, Acne Scars Treatment
- Melasma
- Skin Rejuvenation
- Tattoo Removal
- Điều trị bớt sắc tố: bớt ota, bớt hori, bớt cafe
About Candela
PicoWay - The Clear Solution for Pigmented Lesions & Tattoos
VBeam Perfecta
Công nghệ Laser xung nhuộm màu tiên tiến nhất
Wavelengths: 595 nm
Manufacturer: Syneron - Candela
Certification: FDA – Hoa Kỳ và CE – Châu Âu
Treatment Indications :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela
VBeam Perfecta - Công nghệ Laser xung nhuộm màu tiên tiến nhất, dẫn dầu trong lĩnh vực laser xung màu là giải pháp hoàn hảo trong điều trị tổn thương sắc tố da, u máu và bớt sắc tố,...
EXTRA 818
EXTRA-818 by Active - Nhanh hơn. An toàn hơn. Tốt hơn.
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Treatment Indications :
- Pigmented Lesion
- Hair Removal
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
About Active
Tightan - MFU
Treatment Indications :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Skin Rejuvenation
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
- Nâng cơ, nâng cung mày, tạo khuôn mặt V-Line
About WonTech

Partners

0908.264.667