Brightening and Whitening Skin

Gentle Max Pro
Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.
Công dụng điều trị :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Large Pores
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
Gentle Max Pro
Nhanh hơn. Hiệu suất cao hơn. Linh hoạt hơn.
Công dụng điều trị :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Large Pores
- Hair Removal
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
FlexLux
FlexLus by ORO 415, 590, 633 và 830 nm LED Phototherapy System (Hệ thống quang trị liệu LLLT)
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Adjust the skin texture
- Large Pores
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About ORO
0908.264.667