Skin Resurfacing

Nordlys
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Large Pores
- Hair Removal
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela
Frax Pro
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Large Pores
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Brightening and Whitening Skin
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
Profound Matrix
Công dụng điều trị :
- Skin Rejuvenation
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
Odyssey - Fractional CO2 Laser
Hệ thống Fractional CO2 Laser Công nghệ Fractional linh hoạt, ổn định, đầy sức mạnh
Công dụng điều trị :
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Skin Resurfacing
- Vaginal Tightening