Skin Rejuvenation

PicoWay
PicoWay - The Clear Solution for Pigmented Lesions & Tattoos
Wavelengths: 1064 nm & 532 nm
Pulse Width: 450 ps & 375 ps
Manufacturer: Syneron – Candela
Certification: FDA – US and CE – European
Công dụng điều trị :
- Scar, Acne Scars Treatment
- Melasma
- Skin Rejuvenation
- Tattoo Removal
- Điều trị bớt sắc tố: bớt ota, bớt hori, bớt cafe
About Candela
Nordlys
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Large Pores
- Hair Removal
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela
Frax Pro
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Large Pores
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Brightening and Whitening Skin
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
Profound Matrix
Công dụng điều trị :
- Skin Rejuvenation
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About Candela
Tightan - MFU
Công dụng điều trị :
- Skin Rejuvenation
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
- Nâng cơ, nâng cung mày, tạo khuôn mặt V-Line
About WonTech
Oligio -RF đơn cực
Công dụng điều trị :
- Wrinkle Reduction, Skin Lifting
- Skin Rejuvenation
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About WonTech
Odyssey - Fractional CO2 Laser
Hệ thống Fractional CO2 Laser Công nghệ Fractional linh hoạt, ổn định, đầy sức mạnh
Công dụng điều trị :
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Skin Resurfacing
- Vaginal Tightening
Q10- Premium
Wavelengths: 1064,532,585 và 650nm
Pulse Width: 5-8ns, 330us và 5-30ms
Manufacturer: IDS CORPORATION
Certification: KFDA,
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Large Pores
- Hair Removal
- Melasma
- Skin Rejuvenation
- Tattoo Removal
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Điều trị mạch máu
- Điều trị bớt sắc tố: bớt ota, bớt hori, bớt cafe
About IDS
Led -
Công dụng điều trị :
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
About IDS
Q10- Premium
Wavelengths: 1064,532,585 và 650nm
Pulse Width: 5-8ns, 330us và 5-30ms
Manufacturer: IDS CORPORATION
Certification: KFDA,
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Large Pores
- Melasma
- Skin Rejuvenation
- Tattoo Removal
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Điều trị bớt sắc tố: bớt ota, bớt hori, bớt cafe
About IDS
EXTRA 818
EXTRA-818 by Active - Nhanh hơn. An toàn hơn. Tốt hơn.
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Hair Removal
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
About Active
EXTRA 818
EXTRA-818 by Active - Nhanh hơn. An toàn hơn. Tốt hơn.
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Hair Removal
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
About Active