Cập nhật kiến thức lâm sàng

eCO2 - Laser CO2 kép tái tạo bề mặt da hàng đầu
11 Aug 2018
eCO2 by Lutronic - Dual Mode CO2 Resurfacing Laser - Công nghệ Fractional linh hoạt, ổn định, đầy sức mạnh
[LUTRONIC] THE WORKHORSE LASER: CLARITY
29 Jun 2018
CLARITY - Beyond Hair Removal: Pearls for Maximization
Công nghệ Mỹ PICO PLUS - Sự khác biệt trong đặc trị nám, tàn nhang
14 Nov 2017
Công nghệ Mỹ PICO PLUS - Sự khác biệt trong đặc trị nám, tàn nhang
[LUTRONIC] See the Next Generation of Energy for Aesthetics at 5CC Booth #41 in Barcelona
24 Aug 2017

Coming to 5CC in Barcelona?

Stop by Booth #41 - See the Next Generation of Energy for Aesthetics

[LUTRONIC] Gold Standard for Acne Scars with High Intensity Focused RF in Dark Skin
22 Aug 2017
INFINI - LUTRONIC - Gold Standard for Acne Scars with High Intensity Focused RF in Dark Skin