Active Acne

VBeam Perfecta
Công nghệ Laser xung nhuộm màu tiên tiến nhất
Wavelengths: 595 nm
Manufacturer: Syneron - Candela
Certification: FDA – Hoa Kỳ và CE – Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Adjust the skin texture
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela
VBeam Prima
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Pigmented Lesion
- Skin Rejuvenation
- Điều trị mạch máu
- U máu, bớt rượu vang
About Candela
Record-618
Record 618 by Active
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA – US and CE – European
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
About Active
EXTRA 818
EXTRA-818 by Active - Nhanh hơn. An toàn hơn. Tốt hơn.
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Hair Removal
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
About Active
EXTRA 818
EXTRA-818 by Active - Nhanh hơn. An toàn hơn. Tốt hơn.
Manufacturer: ACTIVE
Certification: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Pigmented Lesion
- Hair Removal
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Điều trị mạch máu
About Active
FlexLux
FlexLus by ORO 415, 590, 633 và 830 nm LED Phototherapy System (Hệ thống quang trị liệu LLLT)
Công dụng điều trị :
- Điều trị mụn hoặc trứng cá đỏ
- Adjust the skin texture
- Large Pores
- Skin Resurfacing
- Skin Rejuvenation
- Active Acne
- Brightening and Whitening Skin
- Săn chắc da, Xóa nếp nhăn
About ORO
0908.264.667