Miramar Labs

miraDry
miraDry by Miramar Labs - Microwave Energy
Nhà sản xuất: MIRAMAR LABS
Chứng nhận: FDA - Hoa Kỳ và CE - Châu Âu
Công dụng điều trị :
- Tăng tiết mồ hôi vùng nách
- Triệt lông
About Miramar Labs

DMCA.com Protection Status